Call Us: +1 800 987 65 43

Informacje ogólne dotyczące rMS: systemu monitorującego rEvo

Budowa rMS:

rEvo rMS system

Pełen rMS zaczyna się od urządzenia Petrel DiveCAN™ zakładanego na nadgarstek (1), połączonego do zewnętrznej baterii (3), poprzez kabel z łącznikiem, który można łączyć lub rozłączać pod wodą (2). W przeciwieństwie do typowej wersji Predatora, to urządzenie nie posiada żadnych wchodzących i wychodzących przewodów sygnału analogowego. Urządzenie komunikuje się poprzez cyfrową szynę. W tym przypadku jest to szyna CAN.

Zastosowanie komunikacji cyfrowej gwarantuje natychmiastowe wykrycie problemów związanych z kablami, które powodują błędy w komunikacji, w przeciwieństwie do sygnału analogowego, gdzie zakłócenie powoduje otrzymanie wyższego lub niższego poziomu sygnału.

Urządzenie Petrel DiveCAN™ połączone jest z układem elektronicznym zamieszczonym w pojemniku na baterię zewnętrzną (3). Zestaw ten zawiera baterię 9V, która jest używana do uruchamiania solenoidu oraz dostarczenia głównej mocy do układów elektronicznych scrubber'a. Płyta elektroniczna w akumulatorze rozdziela zasilanie pomiędzy różnymi układami i jest połączona z płytą elektroniczną zarówno w przeciwpłucu wydechowym (5) jak i w przeciwpłucu wdechowym, poprzez przewód cyfrowy. (Wszystkie płyty elektroniczne są w całości umieszczone w szczelnej obudowie i mogą być całkowicie zanurzone w wodzie, gdyż nie spowoduje to ich uszkodzenia).

Układ elektroniczny w przeciwpłucu wydechowym odpowiedzialny jest za uruchamianie solenoidu przy użyciu baterii 9V. Jednocześnie komunikuje się bezprzewodowo z szybko reagującymi czujnikami temperatury zamontowanymi w scrubberze i (na żądanie) przesyła informację i temperaturze do cyfrowej sieci DiveCAN. Cały układ elektroniczny jest zatopiony w tworzywie, toteż może być bez ryzyka uszkodzenia całkowicie zanurzony w wodzie.

system rMs

Zauważmy, że w systemie rMS zastosowano nowy typ solenoidu z wbudowaną dyszą i zaworem jednokierunkowym: obydwa urządzenia znajdują się w obudowie solenoidu oraz dostarczane są z zaślepką pozwalającą zamknąć dyszę. System rMS używa mniejszej dyszy (0,0030) oraz ciśnienia międzystopniowego 12 bar co pozwala, w tej konfiguracji, na dopuszczenie maksymalnej zalecanej głębokości dla rEvo rMS hCCR do 100m, również w trybie hybrydowym.

Układ elektroniczny w przeciwpłucu wdechowym(8) odpowiedzialny jest za odczytywanie wyniku pomiarów czujników tlenowych. Jednocześnie układ ten komunikuje się z czujnikami temperatury w drugim scrubber'ze i przesyła do sieci DiveCAN(9).

Obydwa układy elektroniczne podłączone są do zewnętrznej baterii przy pomocy mokrych złączek (4 i 7), więc w razie potrzeby mogą być łatwo odłączone i zdemontowane. Mokre złączki są bardzo wytrzymałe i z łatwością wytrzymują ciśnienie nawet 100bar!

mokra zlaczka

 

W rezultacie Petrel DiveCAN™ wyświetla PPO2, oblicza wymaganą dekompresje oraz komunikuje się ze wszystkimi układami elektronicznymi systemu rMS. Jednocześnie oblicza czas pracy scrubber'a przy pomocy algorytmu rMS oraz informacji ze wszystkich czujników tlenowych w obu scrubber'ach.

Jak rMS przewiduje pozostały czas działania scrubber'a? 

Algorytm rMS do obliczania pozostałego czasu pracy scrubber'a to "prognozowanie", podobnie jak TTS, czyli prognozowanie czasu pozostałego do osiągnięcia powierzchni. Przy obliczaniu prognozowania, system robi założenia dotyczące tego, co stanie się w najbliższej przyszłości: pomiędzy czasem teraźniejszym, a określonym momentem w przyszłości.

Aby przewidzieć TTS, system zakłada, że wykonasz określone czynności w najbliższej przyszłości. System zakłada, że będziesz wynurzać się z określoną prędkością, że będziesz robić przystanki na określonych głębokościach, że zmienisz (lub nie) gazy podczas wynurzania lub utrzymasz określone PPO2. Jeśli wykonasz dokładnie to, co zostało założone, prognozowanie będzie dokładnie odpowiadać temu, co stanie się w rzeczywistości. Jeśli nie, przewidziany czas będzie dłuższy lub krótszy, w zależności od tego, co zrobiono inaczej od wcześniejszych założeń.

Prognozowanie pozostałego czasu pracy scrubber'a przebiega w podobny sposób. Opiera się ono na założeniu dotyczącym określonego zużycia tlenu i związanej z tym produkcji CO2, na określonej głębokości i jest powiązane z temperaturą wody. Ponieważ prognozowanie pozostałego czasu pracy scrubber'a ma bardziej decydujące znaczenie niż prognozowanie TTS, założenia do obliczania prognozowania są ustalane w ostrożny sposób. Na przykład, system zakłada, że nurek będzie miał relatywnie wysoką produkcję CO2 przez cały czas. Wyższą od tej, którą przeciętny nurek normalnie by osiągnął. Podobnie, moment punktu zwrotnego scrubber'a jest ustalany ostrożnie, nawet dużo poniżej wartości określonych w standardzie CE.

Oznacza to także, że dla większości nurków, pozostały czas pracy scrubber'a będzie się obniżał o mniej niż minutę, na minutę czasu nurkowania... i tak to już musi być!

Dlaczego przewidywanie czasu działania scrubber'a w oparciu o temperaturę działa lepiej na układzie z podwójnym scrubberem niż na układzie ze scrubberem pojedynczym?

Jak wyjaśniono powyżej, najbardziej krytyczną fazą w użyciu scrubber'a jest moment, gdy scrubber zbliża się do nasycenia tak, że przy nagłym małym wzroście produkcji CO2 nurek może przebić scrubber. Z tego powodu należy przyjąć dodatkowe marginesy bezpieczeństwa nie pozwalając do całkowitego zużywania absorbentu, lecz zostawiając jego część niezużytą. W tym momencie, jednak, nadal będziesz miał duży procent nadal nieużywanego absorbentu i im zimniejsza woda, tym większa ilość absorbentu, który nie jest zużyty.

Jednakże w układzie z podwójnym scrubberem z dokładnym prognozowaniem w oparciu o szybką reakcję na temperaturę, możesz bezpiecznie wydłużyć czas do momentu, gdy będziesz musiał wykonać cykl (wymieniając tylko jeden kanister, ten, który jest nasycony w prawie 100%) do prawie takiego samego czasu, jaki byś miał, gdybyś musiał zupełnie wymienić scrubber o takiej samej pojemności w układzie z jednym kanistrem! W obu przypadkach, układzie z jednym lub dwoma scrubber'ami, robisz wymianę, gdy wciąż masz dużą ilość niewykorzystanego absorbentu w swoim urządzeniu. (W zależności od temperatury wody, czas wykonania cyklu podczas używania rMS będzie wynosił 80% do 90% czasu wymiany całego układu scrubber'a).

Dlaczego możemy bezpiecznie wydłużyć czas cyklu, przekraczając 66% całkowitej żywotności absorbentu (przy takiej wartości zalecane jest wykonanie cyklu bez rMS; w zimnej wodzie czas cyklu to 2 godziny, wymiana całego absorbentu co 3 godziny, w ciepłej wodzie: 3 godziny / 4,5 godziny)?
Powód jest prosty. Używając rMS, dużo mniejsze znaczenie ma to, czy drugi pochłaniacz jest już częściowo nasycony, z powodu wydłużenia cyklu. rMS zauważy, że pochłaniacz jest już częściowo zużyty i weźmie to pod uwagę podczas obliczania pozostałej żywotności absorbentu.

Dlaczego sonda z czujnikami temperatury w kanistrze ma tak osobliwy kształt?

Żeby uzyskać właściwą prognozę pozostałej żywotności absorbentu, rMS potrzebuje zarówno dokładnych jak i szybkich informacji o temperaturze.
Dokładnych, ponieważ algorytm musi rozpoznawać różnice temperatury mniejsze niż 0,3°C w różnych obszarach pochłaniacza.

Szybkich, żeby algorytm mógł udostępnić pierwszą prognozę pozostałego czasu cyklu w czasie krótszym, niż 3 minuty od rozpoczęcia testu oddechowego.
Pomiar jednocześnie dokładny i szybki jest niemożliwy przy użyciu „klasycznego” systemu, w którym czujniki umieszczone są wewnątrz „pręta” centralnie umieszczonego w środku kanistra. Taki system nie działa szybko, ponieważ pojemność cieplna centralnej osi zmniejsza gradienty temperatury wokół czujników. Nie jest on również wystarczająco dokładny, ze względu na nieunikniony przepływ ciepła pomiędzy różnymi czujnikami wewnątrz pręta, oraz jego ucieczkę na zewnątrz pochłaniacza, przez spód i górę kanistra.

rms temp probe

Zatem czujniki temperatury muszą być właściwie umieszczone wewnątrz pochłaniacza i otoczone przez absorbent, by mieć możliwie największy kontakt z gazem przepływającym przez absorbent. Taka konfiguracja czujników jest technicznie bardziej skomplikowana i trudniejsza w produkcji, jednak jest to jedyny sposób, by uzyskać dokładną prognozę. 

Jak używać systemu monitorowania pochłaniacza z rMS

Definicje:

RCT: Remaining Cycle Time: pozostały czas cyklu, czyli czas, po którym możemy użyć drugiego scrubber'a w miejsce pierwszego, a pierwszego, po wymianie w nim absorbentu, jako drugiego.

RST: Remaining Scrubber Time: pozostały czas scrubber'a, czyli czas po którym należy wymienić absorbent w obydwu scrubberach. Nie można wykonać cyklu

Shearwater DiveCAN™ rMS uruchamia się z następującym ekranem:

rEvo rms system 1

Jeśli nie widzisz C ??, oznacza to, że system monitorowania pochłaniacza nie jest aktywny. Żeby aktywować system, wejdź do System Setup+, gdzie znajdziesz nową stronę ‘rMS Setup’

revo rms system 2

Ekran rMS pozwala włączać i wyłączać czujniki temperatury, a co za tym idzie, włączanie i wyłączanie systemu monitorowania pochłaniacza. Ten sam ekran pozwala także wprowadzić do komputera parametry biometryczne: jest to nowość w świecie nurkowym, jednak dla systemu monitorowania pochłaniacza logiczne: skoro wiemy, że produkcja CO2 jest różna u mężczyzn i kobiet, a także zależy od masy ciała (poza innymi parametrami...), wprowadzenie tych danych do komputera, pozwala algorytmowi na dokładniejszą, rzeczywistą prognozę pozostałej żywotności pochłaniacza. Tu można wprowadzić te dane.

Przewijając menu do opcji System Setup+ menu, prawdopodobnie zobaczyłeś taki ekran:

revo rms system 3

To nowe menu również przeznaczone jest dla systemu monitorowania pochłaniacza i udostępnia informacje pozostałej żywotności pochłaniacza oraz o temperaturze w jego wnętrzu. Prawy przycisk aktywuje takie ekrany:

revo rms system 4

Informacja z menu Scrubber Times wykorzystywana jest do planowania nurkowania, a informacja z menu Temperatures pozwala na łatwiejsze rozwiązanie problemu, gdy coś jest niejasne. Wyjaśnienie znajdziesz w dalszej części tekstu.

Po ekranie System Setup+ pojawia się kolejny dodatkowy ekran, typowy dla urządzeń z DiveCAN:

revo rms system 5

Prawy przycisk na ekranie Bus Devices+ pokazuje wszystkie urządzenia podłączone do szyny CAN, oraz wersje oprogramowania, których używają. Ten ekran umożliwia łatwe sprawdzenie, czy żadnego z urządzeń nie brakuje i czy wszystkie używają właściwego oprogramowania.

Zanim wyjaśnimy, jak używać systemu monitorowania pochłaniacza, właściwie przygotujmy i skonfigurujmy rebreather.

Oprócz normalnej procedury przygotowania rebreathera, podkreślimy prodecury przygotowania rEvo z systemem rMS
- normalnie napełnij oba pochłaniacze
- umieść na nich sprężynę oraz nakrętkę blokującą. Dokręć je delikatnie do końca gwintu
- jeśli granulki absorbentu zostaną na siatce, usuń je
- umieść znacznik ‘top-marker’ na jednym z pochłaniaczy
- umieść kanister ze znacznikiem ‘top marker’ w górnym, wydechowym przeciwpłucu i upewnij się, że strzałka na centralnej osi wskazuje na górę jednostki
- drugi kanister umieść w dolnej części rebreathera i upewni się, że również jego strzałka skierowana jest w górę
- zamknij pokrywę i wykonaj normalne testy / kalibrację, korzystając z checklisty

UWAGA!!:

Gdy instalowałeś czujniki tlenowe w zasobniku czujników rMS, zauważyłeś czwarty konektor typu molex, z trzema przewodami, zielonym, białym i niebieskim, w przeciwieństwie do normalnych konektorów do czujników tlenowych, które mają tylko 2 przewody, czerwony i niebieski. W rMS, ten nowy, dodatkowy konektor przeznaczony jest do przyszłych zastosowań: dodaliśmy go już teraz, więc kiedy w przyszłości na rynku pojawią się nowe typy czujników, nie będziesz musiał nic zmieniać w swoim urządzeniu. Później, jeśli zechcemy, będziemy mogli aktywować i używać ten konektor, poprzez aktualizację oprogramowania, tak samo jak przy obecnych aktualizacjach od Shearwatera. Tak więc w chwili obecnej nie rób nic z tym konektorem i oczywiście nie podłączaj go do czujnika tlenowego.

Planowanie nurkowania

Przed nurkowaniem zawsze sprawdzaj pozostały czas cyklu (RCT) pochłaniacza: zawsze upewniaj się, że nie zaczniesz nurkowania, jeśli pozostały po poprzednim nurkowaniu czas cyklu jest krótszy, niż planowany czas nurkowania: chodzi o to, żeby nigdy nie doprowadzać do sytuacji, w której czas do wymiany całego absorbentu (RST) spadnie do zera: jest to moment, w którym zbliżasz się naprawdę blisko do całkowitego zużycia absorbentu. Nie jest dobrym pomysłem planowanie nurkowania tak, żeby pod jego koniec pojawiło się realne ryzyko „przebicia pochłaniacza”!

Ułatwieniu planowania nurkowania służy rejestr pozostałego po poprzednich nurkowaniach czasu cyklu i pozostałej żywotności absorbentu: znajdziesz go w menu, naciskając lewy przycisk, aż zobaczysz:

revo rms system 6

Ekran ‘Scrubber Times’ pokazuje pozostały czas cyklu (RCT) i pozostały czas scrubber'a (RST) dla aktualnego nurkowania, oraz dla dwóch poprzednich nurkowań.

Zwróć uwagę, że dla każdego nurkowania podane są 2 różne RCT i RST: „rzeczywisty” (Now) oraz „minimalny” w trakcie tego konkretnego nurkowania
W trybie powierzchniowym oraz kiedy absorbent jest zimny, pozostałe czasy cyklu/scrubber'a nie są prognozowane, więc ekran pokazuje „? Warm-up”
Gdy absorbent się rozgrzewa i rozpoczynasz nurkowanie, rozpoczyna się obliczanie pozostałych czasów i są one wyświetlane w pozycji „Now”
Gdy absorbent jest w pełni gotowy (całkiem rozgrzany), podczas całego nurkowania zapisywany i uaktualniany jest minimalny (najkrótszy podczas danego nurkowania) czas cyklu/scrubber'a wraz z głębokością i temperaturą wody, na której czas ten został zalogowany. Jest to niezbędne do planowania kolejnych nurkowań. Od tego momentu wyświetlane są zarówno rzeczywiste „Now”, jak i najkrótsze „Min”’ pozostałe czasy.

Główny ekran Shearewater’a pokazuje rzeczywisty pozostały czas cyklu/scrubber'a dla bieżącego nurkowania, ponieważ rzeczywisty czas może się zmieniać w trakcie nurkowania: zanurzenie będzie skracać czas, wynurzanie będzie go wydłużać itd.

Przykład:

Nurkujesz na 60 m z godzinnym czasem dennym, po którym robisz dekompresję. Po godzinie pobytu na dnie pozostały czas cyklu wynosi X (zwykle w tym momencie rzeczywisty i minimalny pozostały czas są identyczne). Gdy rozpoczniesz wynurzanie, profile termiczne w pochłaniaczu zmienią się i gdy dotrzesz blisko powierzchni, na długą dekompresję, rzeczywisty pozostały czas cyklu znów wzrośnie (gdyż pochłaniacz starcza na dłużej na głębokości dekompresyjnej, niż na dnie).

Rzeczywisty pozostały czas pokazuje, ile jeszcze możesz używać pochłaniacza od tego konkretnego momentu.
Natomiast minimalny pozostały czas zapisany zostanie na koniec czasu dennego. Jest to przydatne podczas planowania kolejnego nurkowania, ponieważ dzięki tym danym będziesz wiedzieć, jaki będzie minimalny pozostały czas cyklu, jeśli zanurkujesz na tę samą (lub mniejszą) głębokość.

Na powyższym ekranie widać, że podczas poprzedniego nurkowania minimalny zarejestrowany RCT wynosił 1:25 i było to na głębokości 15 metrów, przy temperaturze wody 20°. Więc jeśli planujesz następne nurkowanie na głębokość około 15 m, trwające godzinę, nie ma potrzeby wymiany pochłaniacza.

A co jeśli chcesz zrobić dużo głębsze nurkowanie? Jak je zaplanować i jaka jest właściwa zależność pomiędzy czasem pozostałym na 15 metrach, a czasem pozostałym dla 45 metrów?


W takiej sytuacji, dla zachowania bezpieczeństwa, posługujemy się następującą regułą:


Reguła A: jeśli minimalny RCT poprzedniego nurkowania zapisany był na głębokości > 20 m, wtedy pozostały czas jest odwrotnie proporcjonalny do głębokości następnego nurkowania, jeśli ma być ono głębsze i jest równy pozostałemu czasowi z poprzedniego nurkowania, jeśli planujesz nurkować płycej.

Przykład:

Po zakończeniu poprzedniego nurkowania, minimalny RCT wynosił 2 godziny na 40 metrach. Następne nurkowanie planujesz na 30 m: możesz założyć, że RCT dla 30 m wyniesie 2 godziny.

Po zakończeniu poprzedniego nurkowania, minimalny RCT wynosił 3 godziny na 20 metrach. Następne nurkowanie planujesz na 40 m: możesz założyć, że RCT dla 40 metrów wyniesie 1,5 godziny (dwa razy głębiej, więc dwa razy krótszy czas).


Reguła B: jeśli minimalny RCT poprzedniego nurkowania zapisany był na głębokości < 20 m, postępuj tak, jakby był zarejestrowany na 20 m i postępuj zgodnie z regułą A:

Przykład:

Po zakończeniu poprzedniego nurkowania, minimalny RCT wynosił 3 godziny na powierzchni (0m): możesz założyć, że będziesz mieć 3 godziny na 20 metrach. Jeśli następne nurkowanie ma być na 40 metrów: możesz założyć, że RCT dla 40 metrów wyniesie 1,5 godziny.

Wiemy, że jest to bardzo konserwatywne podejście i nie bierze pod uwagę temperatury: ale na chwilę obecną jest to podejście bezpieczne!
Pamiętaj, że prognozy dotyczące pochłaniacza będą poprawne tylko przy użyciu absorbentu zatwierdzonego przez rEvo!
Tak czy inaczej, pamiętaj o podstawowych zasadach:
- nigdy nie planuj nurkowań przy założeniu, że RCT spadnie do zera
- nurkowanie z RCT poniżej zera powinno być traktowane jako tryb awaryjny
Więc:
- zawsze wymieniaj jeden kanister, zanim planowany pozostały czas cyklu (RCT) spadnie do zera
Oraz
- po każdym nurkowaniu zapisuj wykorzystany czas pochłaniacza, nawet jeśli rMS zapisuje pozostały czas po poprzednich nurkowaniach

Rozpoczęcie nurkowania

Po zainstalowaniu w rEvo kanistrów rMS i zamknięciu pokrywy, możesz włączyć Shearwatera. Powinieneś zobaczyć następujące ekrany:

revo rms system 7

Jeśli nie widzisz „C ??”, oznacza to, że czujniki temperatury są wyłączone w „rMS Setup”. Idź do menu konfiguracji i zmień ustawienie czujników temperatury na „on”. Przełączenie czujników temperatury na “off’ możliwe jest, gdy nurkujesz używając podwójnego pochłaniacza radialnego, lub klasycznych pochłaniaczy axialnego bez rMS.

Kiedy „??” po C (czas cyklu) są żółte, oznacza to, że system czeka na dane o temperaturze z obu kanistrów, ale nie otrzymał jeszcze żadnej informacji.
Każdy „?” oznacza jeden pochłaniacz: pierwszy "?" to górny pochłaniacz, w wydechowym przeciwpłucu, drugi „?” to dolny pochłaniacz, na przeciwpłucu wdechowym.

"??" staną się zielone, jak tylko komunikacja zostanie nawiązana, i pojawią się dane o temperaturze. Jednak „??” wskazują, że uzyskane dane o temperaturze nie pozwalają na prognozowanie cyklu / scrubber'a pochłaniacza (z reguły dlatego, że pochłaniacz jest wciąż zbyt zimny, ponieważ jeszcze nie rozpocząłeś testu oddechowego).

Zawsze możesz sprawdzić bieżącą aktywność pochłaniacza, wciskając prawy przycisk, aż zobaczysz:

revo rms system 8

Ten ekran pokazuje, że urządzenie jest gotowe do pracy, ale żadna z siedmiu stref w pochłaniaczu nie jest jeszcze aktywna (wszystkie są szare) więc nie jest możliwa prognoza RCT i RST

Jeśli po C pojawi się czerwony X, oznacza to, że próba nawiązania komunikacji nie powiodła się, i będzie ponowiona później (dzieje się tak na przykład wtedy, gdy kanistry nie są zainstalowane, lub nie połączone z elektroniką).

revo rms system 9

Dwa czerwone XX oznaczają, że nie ma komunikacji z żadnym czujnikiem temperatury. Jeśli udało się nawiązać połączenie z jednym z nich, zobaczysz następujący ekran:

revo rms system 10

Wskazuje on, że pochłaniacz wydechowy skomunikował się z systemem, ale nie ma połączenia z czujnikiem w pochłaniaczu wdechowym. Możesz teraz sprawdzić temperaturę w pochłaniaczach: wciskając prawy przycisk na ekranie Scrubber+, uzyskasz następujący widok:

revo rms system 11

Zwróć uwagę, że temperatury z pierwszego, górnego pochłaniacza, są wyświetlone (temp 1 do 4), lecz nie ma żadnych odczytów z czujników od 5 do 8, które znajdują się w pochłaniaczu wdechowym.

Na głównym wyświetlaczu pojawią się dwa zielone ?? jedynie wtedy, gdy odczyty ze wszystkich sond będą poprawne, ekran Temperatures będzie wtedy wyglądać tak:

revo rms system 12

Jeśli wszystko jest OK, na ekranie widzisz zielone ??, możesz rozpocząć test oddechowy (postępując zgodnie z checklistą).

Gdy rozpoczniesz test oddechowy, pierwsza strefa w pochłaniaczu zacznie się rozgrzewać z powodu absorpcji CO2 i jak tylko osiągnie wystarczającą temperaturę, zielone "??" zmienią się w liczbę:

revo rms system 13

revo rms system 14

Gdy tylko odpowiednia temperatura pojawi się na początku pochłaniacza, system otrzymuje wystarczające dane, żeby przewidzieć minimalny pozostały czas. Na ekranie informacyjnym możesz zobaczyć, że pierwsza strefa pochłaniacza zaczęła się rozgrzewać: zmieniła kolor na żółty.

Gdy strefa rozgrzeje się całkowicie, zmieni kolor na zielony. Wzrost temperatury na początku pochłaniacza wydechowego możesz zaobserwować na ekranie temperatury:

revo rms system 15

Pamiętaj, że ekran temperatury dostępny jest tylko w trybie powierzchniowym.

WAŻNE:
Kiedy rozpoczniesz test oddechowy i pochłaniacz zacznie się rozgrzewać, NIE wyłączaj komputera: jeśli to zrobisz, część danych nie dotrze do algorytmu, niektóre strefy w pochłaniaczu nie będą w stanie osiągnąć statusu „ready”, czy nawet „warm¬up”, więc system monitorujący nie będzie pokazywać rzeczywistych warunków pracy

Kontynuując test oddechowy zauważysz, że gdy pozostały czas cyklu osiągnie 45 minut lub więcej, kolor liczb zmieni się na zielony:

revo rms system 16

Gdy korzystasz z systemu monitorowania pochłaniacza pojawia się więc nowa reguła: zawsze wykonuj test oddechowy, dopóki czas CYKLU nie wyniesie przynajmniej 45 minut (wyświetlone na zielono): oznacza to, że pochłaniacz działa i wraz z dalszym ogrzewaniem się pochłaniacza, pozostały czas cyklu będzie rósł, dopóki nie zakończy się rozgrzewanie pochłaniacza:

W warunkach rzeczywistego nurkowania rozgrzewanie pochłaniacza może zająć od 20 do 40 minut i z pewnością nie chciałbyś czekać z rozpoczęciem nurkowania, aż cały pochłaniacz zostanie całkowicie rozgrzany: nie jest to konieczne! Jeśli zalogowany po poprzednim nurkowaniu pozostały czas cyklu jest wystarczający na następne nurkowanie, wiesz, że zostanie on osiągnięty po całkowitym rozgrzaniu pochłaniacza. Więc jak tylko upewnisz się, że pochłaniacz jest aktywny i ma wystarczającą pojemność (C > 0:45), możesz rozpocząć nurkowanie (oczywiście po wykonaniu wszystkich niezbędnych testów). 

Zwróć uwagę, że zrzuty ekranów pokazują głębokość i czas w trybie powierzchniowym, podczas nurkowania będziesz oczywiście widzieć głębokość, czas, przystanki itd.

Podczas nurkowania możesz śledzić rozgrzewanie się pochłaniacza na ekranie informacyjnym. Gdy tylko pochłaniacz będzie w pełni rozgrzany, osiągnięte zostaną maksymalne dla danej głębokości pozostałe czasy.

revo rms system 17

Również na głównym ekranie pojawia się informacja, czy pochłaniacz jest w pełni gotowy, czy jeszcze nie: dopóki rozgrzewanie się nie zakończy, dwukropek w czasie C jest żółty, a jak tylko pochłaniacz będzie w pełni rozgrzany i gotowy, dwukropek zmieni kolor na zielony – do prognozowania pozostałego czasu cyklu i absorbentu wykorzystane mogą być informacje z całego pochłaniacza.

revo rms system 18

Od tego momentu, w trybie nurkowania, rejestrowany jest minimalny pozostały czas cyklu i pochłaniacza, a rzeczywisty RCT/RST wyświetlany jest na głównym ekranie i dodatkowym ekranie informacyjnym.

Zauważysz, że rzeczywisty pozostały RCT i RST może się zmieniać w trakcie nurkowania, w zależności od temperatury wody, głębokości, wysiłku itp. Pamiętaj tylko, żeby zakończyć nurkowanie zanim RCT spadnie do zera, gdyż RST służy jedynie jako margines bezpieczeństwa! (o zbliżaniu się RCT do zera informować będzie zmiana koloru czasu C)

Nigdy nie powinieneś zobaczyć pod wodą poniższych ekranów!:

revo rms system 19

Gdy po nurkowaniu chcesz wymienić jeden pochłaniacz (wykonać cykl), postępuj dokładnie według poniższej procedury: Jeśli natychmiastowe opróżnienie kanistra po zdjęciu z niego znacznika „TOP” stanie się Twoim nawykiem, nie popełnisz błędu podczas wymiany/napełniania/zamiany kanistrów.

 1. wyjmij z rebreathera kanister ze znacznikiem „TOP”
 2. odkręć znacznik „TOP” z kanistra i natychmiast opróżnij kanister (masz dzięki temu pewność, że opróżniłeś zużyty kanister)
 3. przykręć znacznik „TOP” na drugi (pełny) kanister i umieść go w górnej części rebreathera, lub – jeśli skończyłeś nurkowanie – w szczelnym pojemniku, lub plastikowej torbie
 4. napełnij pusty kanister i umieść go w dolnej części rebreathera, lub w szczelnym pojemniku, jeśli skończyłeś nurkowanie
 5. zaznacz dodatkowo, który kanister jest na górze i że napełniłeś dolny kanister świeżym absorbentem
 6. pamiętaj o żelaznej zasadzie: jeśli zdejmujesz znacznik „Top”, zawsze opróżnij kanister!

Ostrzeżenia

 • nie oddychaj z rebreathera gdy Shearwater jest wyłączony; monitoring pochłaniacza opiera się na zmianach temperatury w określonym przedziale czasu; jeśli oddychasz z urządzenia, a rMS nie jest w stanie określić zmian temperatury podczas oddychania, nie będzie w stanie poprawnie określić rozgrzewania się pochłaniacza, a co za tym idzie może nie osiągnąć stanu gotowości
 • nie oddychaj z urządzenia, dopóki C ?? nie będą zielone, gdyż dopóki „??” są pomarańczowe, nie zostało jeszcze nawiązane połączenie z sondami temperatury
 • nie dotykaj, nie próbuj zginać i wywierać nacisku na sondy z czujnikami temperatury
 • maksymalna dopuszczalna temperatura dla sond z czujnikami temperatury wynosi 70°C, więc nie płucz kanistra gorącą/wrzącą wodą!
 • nigdy nie wymontowuj sondy z kanistra: potrzebne są do tego specjalne narzędzia i jeśli spróbujesz to zrobić, sonda ulegnie uszkodzeniu
 • nie używaj poniższych funkcji z menu Scrubber+, chyba że na polecenie rEvo lub instruktora i tylko w celu usunięcia usterki:

revo rms system