Call Us: +1 800 987 65 43

Program przygotowujący nurka do bezpiecznego nurkowania na konkretnym modelu rebreathera do głębokości 42m z użyciem powietrza jako diluentu lub 48m z użyciem mieszanek helowych jako diluentu oraz wykonywania dekompresji o łącznym czasie nie przekraczającym 15 minut.

Kurs Normoxic Trimix CCR Diver to program dla tych, którzy chcieliby nurkować poniżej 42m ale z zachowaniem niskiej narkotyczności używanych gazów. Kurs uczy podstaw zastosowania mieszanek helowych zarówno przy planowaniu diluentu TMX jak i odpowiedniego doboru gazów bailout'owych.

Program mający na celu przygotowanie nurkowa do głębokich nurkowań na CCR z użyciem mieszanek hipoksycznych. Ukończenie szkolenia daje uprawnienia do wykonywania nurkowań na głębokość 100m na CCR.

Program mający na celu zapoznanie kursanta z podstawami budowy, działania oraz bezpiecznego nurkowania na rebreatherze. Pozwala on także spróbować nurkowania na rebreatherze, pod nadzorem instruktora, w bezpiecznych warunkach basenowych lub opcjonalnie na wodach otwartych.

Zgodnie z wytycznymi IANTD, podczas szkolenia należy zachować wszelkie wymagania dotyczące treści, ograniczeń oraz materiałów opisanych przez organizację oraz spełnić wszystkie wymagania producenta danej jednostki. Zobacz minimalne wymagania, które należy spełnić podczas szkolenie na rEvo.