Call Us: +1 800 987 65 43

Dual scrubber

Bez wątpienia jedną z najważniejszych cech rebreathera jest zdolność pochłaniania dwutlenku węgla produkowanego przez nurka. Obecnie do tego celu stosuje się substancję chemiczną (absorbent), która w kontakcie z CO2 wiąże go ze sobą, tworząc inny związek. Każdy rebreather, w taki lub inny sposób powoduje, że gaz którym oddycha nurek przechodzi przez absorbent oczyszczając go z dwutlenku węgla. Obecnie na rynku dostępnych mamy wiele różnych konstrukcji, których cel jest w zasadzie ten sam - doprowadzić do przejścia gazu wydychanego przez nurka przez scrubber (zbiornik z absorbentem) w celu zatrzymania w nim CO2.


rEvo zastosowało unikalny system podwójnych, ułożonych szeregowo scrubber'ów, dzięki czemu znacznie zwiększony został poziom bezpieczeństwa, komfort użytkowania oraz efektywność systemu pochłaniania dwutlenku węgla.

Jak działa podwójny scrubber?

Wyobraźmy sobie typowy scrubber aksjalny. Łatwo go zwizualizować jako walec wypełniony absorbentem, przez który przechodzi gaz bogaty w dwutlenek węgla. Podczas przepływu gazu przez ten walec CO2 ma kontakt z absorbentem łącząc się z nim. W efekcie gaz po przejściu przez scrubber oczyszczony jest z dwutlenku węgla.


Każdy absorbent ma ograniczoną możliwość absorpcji dwutlenku węgla, toteż musi być wymieniany zgodnie z zaleceniem producenta. Używanie absorbentu dużej niż zaleca producent stwarza ryzyko przebicia CO2, czyli przedostanie się go przez absorbent oraz z powrotem do układu, z którego oddycha nurek. Przykładowe czasy, po których należy wymienić absorbent u większości rebreatherów to 3-6 godzin.
Sporym problemem jest fakt, że ciężko jest podczas nurkowania "zmierzyć" stopień użycia absorbentu. Produkcja dwutlenku węgla zależna jest od ilości zmetabolizowanego tlenu, a ten zależny jest od poziomu pracy, jaką nurek wykonuje pod wodą. Po 3 godzinnym nurkowaniu na małej głębokości, podczas którego nurek nie wykonywał żadnej pracy, był spokojny i zrelaksowany, jego absorbent zużyty będzie dużo mniej niż u nurka, który przez 3 godziny wałczył z silnym prądem na dużej głębokości. Dlatego każdy scrubber powinien być wymieniony zanim zostanie całkowicie zużyty, aby zachować odpowiedni margines bezpieczeństwa na nieprzewidziane zwiększenie produkcji CO2 pod koniec pracy absorbentu. Przy standardowym, pojedynczym absorbencie, jest on wymieniony po osiągnięciu mniej więcej 40-60% zużycia:

dual scrubber revo rebreather

Podwójny scrubber umożliwia podzielenie tej samej ilości absorbentu na dwa, niezależne, seryjnie ułożone scrubbery. Takie rozwiązanie powoduje, że drugi scrubber jest zawsze marginesem bezpieczeństwa dla pierwszego, co pozwala na jego prawie całkowite zużycie. Po osiągnięciu czasu pracy całego systemu, po którym należy wymienić pierwszy scrubber (tzw. "czas cyklu" / "cycle time"), drugi scrubber umieszczamy w miejscu pierwszego, a tylko pierwszy wymieniamy na nowy, instalując go w miejscu drugiego. Takie serie cyklów pozwalają na znaczne zwiększenie efektywności zużycia absorbentów, bez rezygnowania z poziomu bezpieczeństwa.

revo dual scrubber

Kolejną zaletą podwójnego scrubbera jest poziom bezpieczeństwa. Każdy nurek rebreatherowy wie, że scrubber może nie działać poprawnie w wyniku kilku czynników: niepoprawnego spakowania, przeterminowanego absorbentu czy po zbyt długim jego użytkowaniu. Taki problem nazywamy "kanałowaniem" i polega on na przedostawaniu się CO2 na zewnątrz scrubbera.

rEvo nie może kanałować!

Brzmi niewiarygodnie, ale to prawda. Dzięki szeregowo ułożonym dwóm scrubber'om kanałowanie jest niemożliwe. Gaz po przejściu przez pierwszy scrubber miesza się w komorze łączącej obydwa pojemniki z absorbentem i wpada w drugi scrubber. W przypadku, gdy pierwszy scrubber będzie kanałował - CO2 zostanie oczyszczony w drugim. Gdyby drugi scrubber działał niepoprawnie - nie będzie to miało znaczenia, ponieważ wpadający do niego gaz i tak oczyszczony będzie z CO2 w pierwszym. Jedyna sytuacja, która mogłaby spowodować przebicie CO2 przez podwójny scrubber to awaria obydwu pojemników z absorbentem. Jest to mało prawdopodobne i nawet taka sytuacja zostanie zauważona, jeżeli posiadamy rEvo z systemem rMS. Przeczytaj o systemie rMS.