Call Us: +1 800 987 65 43

Instrukcja obsługi rEvodream P/P5

Urządzenie kontrolne ciśnienia parcjalnego tlenu PPO2/HUD

Podstawowa obsługa rEvodream P/P5

 • Wszystkie aktywacje lub ustawienia wykonywane na rEvodream zawsze rozpoczynają się, gdy urządzenie jest wyłączone (tryb OFF) (z wyjątkiem wyłączania – przełączania na tryb OFF)
 • 1P (1 przyciśnięcie przycisku piezo): rEvodream się włącza (tryb ON, nie potrzeba potwierdzenia) 
 • 3P rEvodream włącza się i rozpoczyna kalibrowanie: nie trzeba potwierdzać. Podczas kalibrowania urządzenie automatycznie wykrywa liczbę podłączonych sprawnych czujników, kalibruje je, i ustawia rEvodream tak, aby wyświetlał tylko sprawne czujniki, do czasu następnego kalibrowania.
 • Dopóki nie zostanie wybrany tryb SCR (więcej informacji poniżej) domyślny gaz kalibrowania to 100% tlen przy ciśnieniu otoczenia wynoszącym 1 bar
 • Gdy rEvodream jest włączony, można go wyłączyć przez jedno przyciśnięcie okienka (1P). Jeżeli rEvodream jest włączony dłużej niż 2 minuty, urządzenie wyłączy się jedynie, gdy ciśnienie parcjalne tlenu PPO2 < 0,5 bara)

Ustawienia zaawansowane rEvodream P/P5

 • 4P (4 przyciśnięcia przycisku piezo) – przełącza rEvodream na ustawienia fabryczne: HUD pokazuje PPO2 zgodnie z impulsami zielonej strefy rEvo 1.3, tryb CCR. Nie jest wymagane potwierdzenie.
 • 5P HUD rEvodream pokazuje PPO2 korzystając z kodowania impulsowego (zmodyfikowane ‘kodowanie Smithers’) (więcej informacji poniżej) Wymagane jest potwierdzenie.
 • 6P HUD rEvodream pokazuje PPO2 zgodnie z trybem wyświetlania SCR. Wymagane jest potwierdzenie. Po przełączeniu na tryb SCR, rEvodream automatycznie przyjmie powietrze przy ciśnieniu równym 1 bar jako gaz do kalibracji.
 • 3P + potwierdzenie po zakończeniu procesu kalibrowania: urządzenie przechodzi w tryb kalibrowania na dużej wysokości / niski %O2

 

Definicje

 • Tryb uśpienia (Sleep) – gdy rEvodream jest w trybie uśpienia, lub wyłączone (w trybie OFF) (czas pracy baterii > 10 lat)
 • 1P = 1 przyciśnięcie przycisku piezo rEvodream
 • 2FL = 2 błyski (FL od ang. flash), błysk trzech LED-ów na raz. Uwaga: 2FL zawsze oznacza prośbę potwierdzenia właśnie wykonanej czynności lub czynności, która ma się zaraz zacząć. Jeśli chcesz wyrazić zgodę, potwierdź przez 1P (jedno przyciśnięcie)
 • Sygnał wybudzenia = pomarańczowy -> pomarańczowy + zielony-> pomarańczowy + zielonyczerwony (najpierw zapala się pomarańczowy LED, później zielony, a następnie czerwony) rEvodream jest gotowy do pracy
 • Uwaga: jeśli 2 czujniki są podłączone i prawidłowo skalibrowane, sekwencja pomarańczowy + zielony + czerwony wyświetlona jest dwa razy, jeśli tylko 1 czujnik jest podłączony i skalibrowany, sekwencja zostanie wyświetlona tylko jeden raz
 • Wyświetlanie ciśnienia parcjalnego tlenu PPO2: gdy 2 czujniki są podłączone i prawidłowo skalibrowane, wskaźnik/HUD będzie pokazywał odczyty z obu czujników, przełączając się między nimi co 3 sekundy
 • standardowe ustawienia fabryczne to: rEvo 1.30 PPO2 zielona strefa, tryb CCR

HUD może pokazywać PPO2 w trzech różnych trybach:

A: Tryb standardowy: rEvo 1.30 PPO2 zielona strefa: ‘wyłącznie-zielona’ strefa wskazuje PPO2 pomiędzy 1,25 i 1,40.

Wahania PPO2 przedstawione są w następujący sposób:

PO2 < 0,3 wielokrotne szybkie mruganie pomarańczowego LED-a
> 0,3 < 0,5 2 mrugnięcia pomarańczowego LED-a
> 0,5 < 0,7 1 długie mrugnięcie pomarańczowego LED-a + stale włączony zielony LED
> 0,7 < 1,0 1 krótkie mrugnięcie pomarańczowego LED-a + stale włączony zielony LED
> 1,25 < 1,40 stale włączony zielony LED
> 1,40 < 1,45 1 bardzo krótkie mrugnięcie czerwonego LED-a + stale włączony zielony LED
> 1,45 < 1,55 1 mrugnięcie czerwonego LED-a + stale włączony zielony LED
> 1,55 < 1,65 2 mrugnięcia czerwonego LED-a
> 1,65 szybkie wielokrotne mruganie czerwonego LED-a

rEvodream 1 30

B: rEvo 1.0 kodowanie impulsowe: gdy PPO2 = 1,0, tylko zielony LED jest stale ZAPALONY.

Dla każdego 0,1 bara powyżej 1,0 , czerwony LED mignie raz. (aż do 1,5 barów)
Dla każdego 0,1 bara poniżej 1,0, pomarańczowy LED mignie raz.

Poniżej 0,5 bara zielony LED przestanie świecić, a pomarańczowy LED będzie stale mrugał.
Powyżej 1,55 zielony LED przestanie świecić, a czerwony LED będzie stale mrugał.

Gdy podłączone są 2 czujniki, rEvodream/HUD będzie pokazywał 2 czujniki osobno, przełączając się co 3 sekundy.

C: tryb SCR: gdy ustawiona jest opcja SCR ‘wyłącznie-zielona’ strefa znajduje się między 0,50 - 1,45.

Wahania PPO2 są przedstawione w następujący sposób:

PO2 < 0,25 wielokrotne szybkie mruganie pomarańczowego LED-a
> 0,25 < 0,5 1 mrugnięcie pomarańczowego LED-a + stale włączony zielony LED
> 0,5 < 1,45 stale włączony zielony LED
> 1,45 < 1,55 1 mrugnięcie czerwonego LED-a + stale włączony zielony LED
> 1,55 szybkie wielokrotne mruganie czerwonego LED-a

revodream scr

Kalibrowanie

Kalibrowanie: zawsze domyślnie w czystym tlenie przy ciśnieniu równym 1 bar. (Chybże wybrano tryb SCR). Wyświetlacz wskazuje początkowo napięcie czujnika (w miliwoltach), następnie wykonuje kalibrowanie jeśli napięcie jest prawidłowe (gdy wynosi pomiędzy 36 i 64 mV w czystym tlenie). Pod koniec kalibrowania każdego z czujników można zaobserwować ‘ciąg impulsów’:

 • Pt (od ang. Pulse train) : ciąg impulsów – seria krótkich impulsów
 • Pt O (od ang. Pulse train of the Orange LED): ciąg impulsów pomarańczowego LED-a, oznacza, że wartość napięcia czujnika w miniwoltach jest za niska, kalibrowanie nie zostanie wykonane. Czujnik jest wyłączony, a wartości z tego czujnika nie będą wyświetlane.
 • Pt R (od ang. Pulse train of the Red LED): ciąg impulsów czerwonego LED-a, oznacza, że wartość napięcia czujnika w miniwoltach jest za wysoka, kalibrowanie nie zostanie wykonane. Czujnik wyłączony.
 • Pt G (od ang. Pulse train of the Green LED): ciąg impulsów zielonego LED-a, oznacza, że wartość napięcia w miniwoltach jest prawidłowa, jego wartość jest zapisana w pamięci (ustawienia: Pt G wskazuje, że wartość ustawiona jest zapisana w pamięci)

Gdy żaden z czujników nie jest poprawnie skalibrowany, urządzenie pokaże szybko zmieniający się ciąg impulsów czerwonych i pomarańczowych. (także w przypadku, gdy oba czujniki są wyłączone). Samo rEvodream także się wyłączy, przez co prawidłowe odczytywanie PPO2 stanie się niemożliwe. Podobnie, gdy urządzenie zostanie włączone przez 1P, ale wszystkie czujniki są wyłączone, HUD będzie wyświetlał szybko zmieniające się czerwone i pomarańczowe światła, a urządzenie ponownie się wyłączy. Tylko po poprawnej kalibracji ze sprawnymi czujnikami, urządzenie zacznie znów pokazywać stan PPO2.

Kalibrowanie na dużej wysokości lub kalibrowanie dla tlenu < 100%

Po przeprowadzeniu kalibracji z tlenem, wyświetlacz pokazuje zawsze 0,99/1,00. Jednakże, tlen może nie być w 100% czysty, lub kalibracja może być przeprowadzona na dużej wysokości (ciśnienie panujące w otoczeniu < 1 bar). W takich przypadkach konieczne jest wyświetlenie wartości niższej od 0,99/1,00. Można obniżyć wyświetlone wartości na koniec kalibrowania przez potwierdzenie 1P na końcu sekwencji kalibrowania, gdy zobaczysz 2 FL (2 błyski). Taka sama metoda służy do obniżenia wyniku 0,21 przy kalibracji na dużej wysokości z powietrzem dla wersji SCR).

Gdy na końcu kalibrowania, po 2 FL, potwierdzisz 1P, rEvodream odpowie jednym sygnałem wybudzenia. Natychmiast po tym sygnale, można obniżyć odczyt poprzez ciągłe przyciskanie przycisku piezo: zaobserwujesz, że wartość się obniża, do momentu, gdy przestaniesz naciskać. Po zakończeniu, rEvodream pokaże ciąg zielonych impulsów, potwierdzając zapisanie wartości w pamięci, po czym znów nastąpi sygnał wybudzenia. Ponownie naciskając urządzenie, możesz teraz obniżyć wartość drugiego czujnika (gdy oba czujniki są aktywne). Ponownie, po zakończeniu, urządzenie potwierdzi zapisanie wartości w pamięci poprzez pokazanie ciągu zielonych impulsów. Potem urzadzenie powraca do normalnego trybu nurkowania. Obniżanie pokazywanych wartości można wykonać jedynie dla aktywnych czujników.