Call Us: +1 800 987 65 43

Kurs Normoxic Trimix CCR Diver to program dla tych, którzy chcieliby nurkować poniżej 42m ale z zachowaniem niskiej narkotyczności używanych gazów. Kurs uczy podstaw zastosowania mieszanek helowych zarówno przy planowaniu diluentu TMX jak i odpowiedniego doboru gazów bailout'owych.

Program szkolenia:

- min. 4 nurkowania, z czego min. 1 na głębokość poniżej 54m
- wykłady teoretyczne pokrywające zakres szkolenia IANTD Technical Diver oraz Normoxic Trimix Diver
- egzamin teoretyczny

Cena 4000 PLN zawiera:

- max. 6 nurkowań kursowych (3 dni kursowe)
- wykłady teoretyczne pokrywające zakres szkolenia IANTD Technical Diver oraz Normoxic Trimix Diver
- materiały szkoleniowe
- absorebent na 6 nurkowań kursowych

Cena nie zawiera:

- kosztów wyjazdu na wody otwarte swoich oraz instruktora
- gazów diluent oraz bailout